Zmatení pojmů, aneb,co je to a kam patří přírodní víra.

Vytvořil Amairgil
Když dva dělají totéž není to vždy totéž. Tento klasický citát přesně vystihuje to co zde chci konstatovat a popsat. Protože není víra jako víra.
Je mou povinností sdělit, co přírodní víra rozhodně není.
Přírodní víra rozhodně není hřích, modloslužba, okultismus, esoterika, kacířství, New Age, Mágmagisterství…Také si neklade za cíl poroučet Bohu. A už vůbec to není služba temné straně.
Je to náboženství, protože uctívá Boha a jeho dílo. Je pevnou součástí lidové víry a tradice, kam také patří.
Přírodní víra prostě je, a je taková jaké je, protože uctívá toho který je ve všech jeho podobách, projevech, tvarech, osobách, rodech, číslech a pádech. A prosím, živého. Ano, přírodní čaroděj potřebuje k životu živého Boha, protože je Zdrojem přírody, života, a radosti z něho. Veškeré stvoření je proniknuto Bohem. Prameny, kameny, stromy, bytosti, veškerý trojjediný svět, každá bytost, viditelná i neviditelná obsahuje zrníčko boha. Jsme zrozeni z Boha, neboť jsme dětmi Matky Země. Ano, víra vědem je panenteistická, živá, radostná. Ne někdy zítra, ale teď. Radost ze života je radostnou zvěstí o Bohu s námi, mezi námi, v nás, všude kolem. Čaromoc a posvátnost každého okamžiku, každého rána, kdy se vyhrabete z čarodějné chýše, doběhnete na palouček a zvoláte, hleď Bože tvé radostné dítě tě zdraví, nabarete si posvátnou vodu a jdete si uvařit lektvar.
Hlavními duchovními atributy přírodního čarodějnictví je Láska, Radost, Fantazie, Tvorba a Úcta. Hlavními duchovními projevy této pronásledované zbožnosti jsou Vaření, Žehnání, Modlitba, Obětina, Svátostina a Spolupráce s Bohem na procesu stvoření a proměn.
Přírodní oltář s obětními dary, koláček a pivo
Nejtradičnějšími obřady přírodního čarodějnictví jsou vaření posvátného piva, pečení posvátného chleba, koláčku, příprava posvátného lektvaru, rituál očisty(koště), rituály pozdravu, přípravy pokrmu, léků,zaříkávání a hlavně požehnání a mnohé jiné.
Budete pro svou víru pronásledováni….
Ano budete pro přírodní čarodějnictví pronásledováni, protože patří mezi pravé víry. Je skutečné,ani není zjevené, prostě je. Ale musím přiznat, hodně důležitých hodnostářů už se kvůli němu opravdu zjevilo, a tak zjevili zjev v podobě pronásledování a pálení čarodějnic a čarodějů. Přírodní víra má mnoho mučednic a mučedníků, upálených a bezejmenných.
Má ale i významné proroky: Brigitu, Hildegardu, Walburgu, Virgila. Mezi moderní patří třeba Matthew.
Velmi stará víra, po šamanismu druhá nejstarší a se šamanismem propojená, to je přírodní čarodějnictví. Myslím, že nebudu přehánět, když sdělím, že jeho stáří odhaduji tak na dvacet tisíc let. Ale mohu se mýlit, nejsem religionista. Ovšem zatímco šamanismus je spojen s lovci, přírodní čarodějnictví je náboženství sběračů, pastevců a malopěstitelů. Je ovšem hlavně doménou žen. Proto je úzce spojeno s vařením, kuchyní, domácími úkony, kotlíkem, koštětem, skladováním, atd…
Pocítit živého Boha. Je mnoho pohledů na Boha, mnoho způsobů jak jej vnímat. O soupodstatnosti Otce i Syna i Ducha bylo napsáno mnoho skvělých děl. Ale přírodní čarodějové chtějí pocítit a vnímat živého, nikoli pouze zjeveného a teologicky popsaného Boha.
Kristus je zjevené slovo… Ale Bůh by se vám do knihy celý nevešel, na to je příliš nekonečný.
Přírodní čaroděje stresuje Dogma. Dogmata jsou neživá, působí  deprimujícím dojmem. O Bohu se říká a píše, že to není ani muž, ani žena, ani pouze duch. Je to proto, že skutečná Trojice je to všechno dohromady, v dokonale vyváženém poměru. Bůh, Bohyně, Duch.
To by vám potvrdila každá moudrá stařena. Já nejsem moudrá stařena, takže Vám přeji šťastné setkání. Se stvořením, s Bohem, takovým jaký doopravdy je.
Sitemap