Zářící Luna

Vytvořil Amairgil
 
Jsou plné krásy,
tvé stříbrné vlasy.
Magické časy
a rozvlněné klasy,
z Nemetonu zní hlasy.
 
Trojná je paní,
Lůny stříbrobraní,
čarodějné počínání
když nemají stání,
kněží se klaní.
 
Tobě já zpívám
a na pasece vzývám,
se svitem splývám,
stříbrem se pokrývám,
ve snu pobývám.
 
Krásná má paní,
vezmu tě do dlaní,
v mém polobdění,
v oparu vidění,
až do probuzení.
 
Mlhy jsou cáry,
na palouku čáry,
svit nebeské káry,
z kotlíku jdou páry,
děkujeme Ti za Tvé dary.
Sitemap