Tichá hvězda

Vytvořil Amairgil
 
Vzdáváme dík za to, že jsi,
Hvězdo našeho nebe, Tebe
my dnes oslavovati budem.
 
Jablky a naraženým sudem,
vínem a černým lektvarem,
kancem na píce nabodeným.
 
Kruhem kamenným zaznívá,
jásání, radost, harfa bláznivá.
na Tvou počest Hvězdo živá.
 
SALVE:
 
Zpívej nám, Domino Praelato:
Quid vis? Chlastare et fumare.
Ad cuius salutem? Saluto tibi,
Et omnium conchlastatorum.
.
 
Všechno nejlepší k narozeninám!

Kaligrafie: Daniel Koráb

Sitemap