Síla run

Vytvořil Amairgil
 
Runy, ta prastará čaromocná soustava symbolického myšlení. Síla v písmu. Je v něm takřka všechno, skrývá tajemství života. Už jste si někdy hodily runy? Ten magický okamžik kdy kameny uhodí o desku stolu je tak plný očekávání a napětí.
Věštba, ta prastará brána, ve které se minulost a přítomnost setkávají v jednom okamžiku s budoucností a dávají poznat relativitu prostoročasu. Kolik je možností, kolik je cest po nitích vřetena osudu. Kosmos a my. Ten spletitý obrovský božský mozek, který se skládá s klástrů galaxií v síti vesmírných neuronů pulzuje životem. To všechno se zrcadlí v runách. Nedejte se zmást zdánlivou neživotností runových kamenů. Runy žijí. Byly, nebyly, jsou, nejsou, budou i nebudou, to všechno jsou a nejsou runy.
Runa je tvar kvantové vlny. Je li v klidu, je smotaná do jednoho bodu. V okamžiku, kdy ji použijete, rozvine se a ovlivní časoprostor. Tak je mocná. Runa je symbol kosmu. Sovilo, slunce, aetir, mléčná dráha a tak dále. Runy vás přečtou, umí vyjádřit to, co si právě myslíte.
Umí spoludotvářet váš život, být vaším zrcadlem.
Všímejte si maličkostí. Blahoslavení tiší, neboť jejich je království nebeské. Je potřeba se ztišit, zpomalit tempo, čas jakoby se zpomalil s námi. Také máte někdy pocit, že čím víc spěcháte, tím rychlejší je čas? Když si budete s runami hrát častěji, zjistíte, že v daném losu je skrytý průběh toho dne. To je ona rozmotaná spirála, v klidné runě skrytá, losem rozvinutá.
Runy nám nemají vládnout, ale pomáhat. Jsme korunou stvoření, dovedeme být spolutvůrci budoucnosti spolu s Bohem. To jak se rozhodneme dnes, ovlivní zítřek. Runa je forma mantry, má výhodu v tom, že je naše prapůvodní, Evropská, tradiční, v souladu s naší přirozeností.
.
.
Jestliže je ráno horko a vy si vytáhnete runu hagalaz, potom je rozumné sklidit ze zahrady vše, co může přijít k úhoně, zakrýt to co nemůžete odnést, vyvětrat dokud to jde, zajistit okna a dveře, zapálit hromnici a věnovat se nějaké drobné vnitřní práci střídavě s modlitbou. Až se nebe zatáhne olověnou šedí, zvedne se prudký vítr a do domu udeří přívaly krup zjistíte, že štěstěna přeje připraveným. A zatímco ostatní budou přemýšlet o tom co měli dělat ráno, aby se nedělo v poledne, vy se můžete ponořit do své hloubky a hojit své minulé rány. Tak vypadá pomoc run. S runami je to jako s písmem. Je potřeba je dobře poznat a umět vyložit správně v nich ukrytá podobenství. Nenechat se ovládnout a používat je střídmě. Potom napomáhají k rozvoji naší intuice.
Jak k runám přistoupíte sami a zda li vůbec, záleží již jen na vás. Přeji vám šťastný hod.

 

Sitemap