Spiritualita jako pozdní sklizeň

Vytvořil Amairgil

Přítel jistý se zjistí až když odejde. Aneb, o duševním klidu a toleranci

Vytvořil Amairgil. Autobiografické zamyšlení autora nad přátelstvím a dnešními mezilidskými vztahy.

Prvotní požehnání a prvotní hřích. Dva různé pohledy na jednu událost.

Vytvořil Amairgil

Dostalo se nám prvotního požehnání

Vytvořil Amairgil

Přítel jistý ve věci nejisté se zjistí

Literárně-mravní zamyšlení, vytvořil Amairgil

Jako je jeden Bůh, existuje jen jeden kněz.

vytvořil Amairgil

Sitemap