Samain

Vytvořil Amairgil
 
Zvedl se chladivý vítr,
a od skály Javorové,
zní dunění pravěkých bubnů.
Už krátí se dnové,
brzy skončí se rok.
 
Zahalují tajemné mlhy,
magický kotel Sedlecký,
a Sidhe již pozval k sobě své druhy,
vzduch má zvláštní vůni,
jsou vztyčené kamenné kruhy.
 
Cítíš ten smutek?, čarodějko,
matka země vydala svou žeň,
a únavu v sobě zmáhá.
Poslední letošní slet,
vpředvečer svátku všech svatých.
 
Rozzářilo se světlo plamenů,
a od skály Javorové,
pokynul Druid: svátek Samain začíná!
Natři se posvátnou mastí, čarodějko,
bude rej ve stínu kamenů.
 
Trojjediného světa okraje,
v mlze se tenčí,
vezmi své koště, řekni „Otče náš“ a leť do kraje,
ty i čarodějové zvenčí.
Všichni svatí už čekají!
 
Na kapličce zvonek se rozezní,
pan farář na oltáři rozžehne svíce,
poprosím o světlo oltářní,
a pokrmy položím před domem u lavice.
Za tebe, můj bratře, se pomodlím…
 
…Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou.
Sitemap