S radostí dítěte

Vytvořil Amairgil
 
Velebím Tebe, Pane nad hvězdami,
s radostí malého dítěte, buď s námi,
zpívám ti Pane pro Tebe jen chválu.
 
Každého živáčka co je zde na světě,
ve vodě, oblacích, na zemi, v  květě,
není nic co bys mi nestvořil v životě.
 
Velebím Tebe, Stvořiteli všech krás,
jako to malé dítě mám radost, úžas,
Tvé slovo uzdraví, též rozrazí i skálu.

Sitemap