Vrchotice

Autor: Amairgil <amairgil(at)seznam.cz>, Téma: Vrchotice, Vydáno dne: 14. 08. 2007Vesnice Vrchotice se nachází
v okrese Příbram při hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Má 89 stálých obyvatel (2001) a administrativně je místní částí města Sedlec-Prčice.Vesnice byla založena pravděpodobně ve 13. století blíže neznámým vladykou Vrchotou, jehož jméno dalo vzniknout jejímu názvu. První písemná zmínka o vesnici spadá do roku
1370, kdy je poprvé uváděno jméno vladyky Bohuňka Vrchoty z Vrchotic, který v té době vlastnil Vrchotice a pravděpodobně i přilehlé vesnice. Příbuzenské vztahy rodu Vrchotů z Vrchotic k jiným českým panským rodům nejsou známy. Další Bohuněk z Vrchotic, zřejmě syn prvního zmiňovaného, pravděpodobně na konci 14. století dočasně držel i Prčici.
Rod Vrchotů z Vrchotic vymřel po meči okolo roku 1530. Dalšími vlastníky Vrchotic byli páni z Loutkova,později vystupující jako Vrchotičtí z Loutkova, kteří sídlili na tvrzi ve Vrchoticích do roku 1596 , kdy ji prodali Václavu Bechyněmu z Lažan. V prvních letech 17. století měnila vesnice majitele ještě několikrát, od roku 1613 přestaly být Vrchotice samostatným panstvím a byly připojeny k panství mitrovickému.
Od roku 1660 pak definitivně náležely k panství jetřichovickému.
Rod Vrchotů z Vrchotic vymřel po meči okolo roku 1530. Dalšími vlastníky Vrchotic byli páni z Loutkova, později vystupující jako Vrchotičtí z Loutkova, kteří sídlili na tvrzi ve Vrchoticích do roku 1596, kdy ji prodali Václavu Bechyněmu z Lažan.
V prvních letech 17. století měnila vesnice majitele ještě několikrát, od roku
1613 přestaly být Vrchotice samostatným panstvím a byly připojeny k panství mitrovickému. Od roku 1660 pak definitivně náležely k panství jetřichovickému. Zemanská tvrz ve Vrchoticích byla už roku 1629 pustá, okolo roku 1700 pak byla stržena a ponechán pouze dvůr. Do dnešních dnů
se zachovala patrová obytná budova a k ní přiléhající bašta o čtvercovém
půdorysu, krytá jehlanovitou střechou s věžičkou na vrcholu. Ke dvoru náleží ještě hospodářské, původně zčásti obytné budovy z pozdější doby. V období komunismu využívalo všechny budovy místní zemědělské družstvo k hospodářským účelům a celý areál značně zchátral. кредит наличными

K vesnici dále patří Velký Vrchotický rybník, jeden z největších v okolí, který je v poslední době hojně využíván ke sportovnímu rybaření.

Od 1. ledna 2007 vesnice přešla spolu s městem Sedlec-Prčice z okresu Benešov do okresu Příbram.