Posvátný pár

Vytvořil Amairgil
 
V jitru svítá nad stromem života,
ten milující kmen v těsném objetí,
dotýká se nás kdes hluboko uvnitř,
majíc kořen v nitru jeden druhého.

Sitemap