Kosmické zvonky

Vytvořil Amairgil
 
Na zvonivých zlatých strunách,
jak na dlouhých pěnivých vlnách,
v cinkotu vibrací kosmických sfér,
pluji jak věčný vesmírný ahaswer.
 
Prsty Tvé rozezní harfu superstrun.
 
Drnknutí mé je ozvěna svědomí,
probouzí se touha mého vědomí,
harfa je archou na cestu do snů,
ke hvězdám na křídlech havranů.
 
na nebi drnkáš hvězdným oblakům.
 
Zvonky nebeské už hrají andělům,
unikám na harfě vlastním údělům,
až do mléčné dráhy plné mlhovin,
ozva záchvěvů paprsků je můj stín.
 
Pramatko harf zpívej našim snům.

Sitemap