Kdo jsme?

Vytvořil Amairgil

 

Tak nám konečně vlna keltomanie opadla a nastal čas si vážně položit otázku kdo jsme.

Jsme tím, čím se cítíme být a nyní je potřeba doložit, že se cítíme býti kelty oprávněně, nikoli proto, že je to in. Nyní, když mnoho lidí odvolává, to co prohlašovalo před časem, přiznávajíce pomýlenost, přichází u nás vlna názoru, že keltové vlastně neexistují. Oni existují ale vzhledem ke kmenovému způsobu života si tak sami neříkali. Nyní, kdy už mi nehrozí, že mi budou chodit zasvěcené komentáře proč nemohu být a nejsem správný kelt, mohu hrdě prohlásit že jsem kelt, protože češi patří do středoevropské keltské skupiny národů. Spolu s Bavory (Bojoariové), Rakušany (Rakatové), Rusíny (Ruthenové a Kotyni) atd..

.

 

 

Odkud k nám Keltové přišli? Odnikud, vyvinuli se tady, jsou zde prapůvodní obyvatelstvo. Dokazují to i přírodní keltské svatyně u nás, méně patrné než jinde a tudíž daleko starší. Druidismus se nezrodil na Britských ostrovech, ten se zrodil v Čechách, na šumavě, v českém ráji, na javorové skále ve středočeské hrbatině, u Hrazan. Tady se mísily pradávné zvyky neandrtálců s  představami nově příchozích kromaňonců. Z nich se potom vyvinula nová kultura, kultura protokeltská. Duridský teologický systém navazuje na přírodní šamanismus lovců a ponechává si jeho lesní hyletické prvky. Nově vstupují prvky raného zemědělství. Bájná Zlatá země odkud druidové přišli jako aes sídhe, jsou Čechy zlatonosné. Čas nám dá za pravdu. Svatyně Kněz u Hrazan je mnohem starší než Stonehenge a to prosím Stone nepostavili Druidi. Svět nás ale stejně neuzná. Až se na to přijde, dávno v evropě pofrčí úplně jiné trendy. Druidové byla vlna, která se prolila ze střední evropy na západ až na Britské ostrovy a po příchodu křesťanství ustupovala zpátky do středu evropy a poslední původní Druidové dožili v Polsku. Jejich moderní dědicové žijí dodnes v Irsku, u nás a v Anglii.

 

Kam od nás všichni ti Keltové odešli? Nikam. Smísili se s nově příchozími národy a staly se dědictvím jich samých. Naše lidové zvyky jsou plné keltské kultury. Keltští kněží byli první kdo v čechách a na moravě křtili. Krajina je plná hmotného keltského dědictví. Dědictví bojských kmenů. Do tohoto svazu na našem území patřili: Belové, Boiové, Cechtové a další, na které třeba přijdeme časem. To jejich my neseme si sebou. My, děti krále Mac Cechta.

Sitemap