Je vykopávání hrobů archeology etický problém ?

Vytvořil Amairgil
 
Podařilo se mi zúčastnit se několika výzkumů, takže jsem způsob vykopávaní hrobů viděl.
Je velmi pečlivý, vše se dokumentuje a vyjímají se kosti a cennosti k dalšímu vědeckému zpracování.
Abychom si mohli odpovědět na titulní otázku, je potřeba vrátit se v čase zpět. Do doby, kdy byl archeologický nález pohřben. Ocitli bychom se uprostřed náboženského obřadu, když byl zemřelý za účasti kněžích pohřbíván se vší úctou a obdarován votivními zásvětními dary.
Poté byl hrob uzavřen a knězem zapečetěn, což provázel složitý duchovní rituál.
Mezitím uplyne mnoho a mnoho let a hrob je zapomenut a zavát časem. Pak, zpravidla díky náhodě, je hrob objeven a je na něm zahájen řádný archeologický výzkum. U nás většinou záchranný.
Nyní se musíme pozastavit nad jednou drobností. Náš právní řád a vůbec kulturní povědomí, dobře zná termíny: zrušené pohřebiště, zrušený hřbitov, zrušený hrob. Jako by se úředním rozhodnutím opatřeným razítkem dala zlomit ona pečeť hrobu, kletba genia loci, vyřčená nad hrobem veleknězem. To není esoterika, to je racionální konstatování faktu, že se z procesu záchrany našeho kulturního dědictví vytrácí duchovní rozměr. Potom se dějí věci, které už zabíhají jakoby mimo racionalitu, i když jen zdánlivě.
Odsouváme důsledky svých skutků a námi spuštěných neviditelných procesů do oblasti fikce a paranormality. Stačí si přitom pouze uvědomit, že naši předkové viděli věci, které my už nevidíme. A to proto, že máme technologickým přepychem zdegenerované přirozené smysly. Nemusíme v to slepě věřit, stačí, když to prostě vezmeme v potaz. Taková pečeť hrobu vypadá jako pavučina, hustá, věkovitá, nepropustná a vlákna z ní vedou od místa hrobu až do zásvětí. To není pověra, to jsou projevy z oblasti kvantové mechaniky.
Lze takový hrob vůbec zrušit? Existuje vůbec něco takového jako zrušený hrob? Obávám se, že neexistuje. Úředním rozhodnutím se hrob fakticky zrušit nedá. Na to opět potřebujete   kněze, který duchovním obřadem rozplete magii pečeti hrobu, a přeruší jeho kontakt se zásvětím. Teprve tehdy lze hrob doopravdy zrušit, otevřít a nějak s ním manipulovat a i to ne ve všech případech, protože tato problematika je daleko složitější než vypadá.
Doufám, že si tento článek přečte erudovaný archeolog, aby ho posoudil a konfrontoval s faktem reality, ve které si racionální věda přítomnost kněze a nějakého „obřadu“ na vědecky rozpracovaném nalezišti dovede představit přinejmenším jako komickou…
Tady je potřeba se zamyslet, jestli to není v rozporu s etikou. Mrtví mají nárok na věčný klid.
Ale co hustota osídlení? Přece se nezastaví rozvoj měst a obcí jenom kvůli faktu, že pohřebiště je v naší hustě obydlené zemi doslova na každém kroku… Tento konflikt zájmů tady asi nevyřešíme. Ale rád bych upozornil na fakt, že by nebylo od věci vědeckou etiku racionální obohatit o duchovní dimenzi. To není na článek, to je na konferenci.
Sitemap