Jako lidé prohráváme

Vytvořil Amairgil
 
Smyslem života je žít a jeho cílem je další život. Tajemství spokojenosti je v tom, že to činíme tak jak umíme a spokojíme se s tím co máme. Často člověk slýchá:  chovej se normálně. Co to znamená normálně?
 
Normálně žít znamená pracovat, oženit se, vdát se a mít děti a jako starší docílit toho, aby děti tento kruh úspěšně zopakovali, čehož se dociluje osobním příkladem dlouhého společného soužití v míru a vzájemné péči. Časem třeba o vnoučata.
Protože, shrnuto, to je to nejtěžší a vyžaduje to největší sebezapření, nechce se nám to činit, neumíme to činit, nečiníme to. A protože jsme od přírody naprogramováni k tomu, abychom to činili a ztráceje schopnosti tak činit, nastává činění podvědomí a svědomí, které nám podsouvá neblahé pocity, jejichž účelem je docílit toho, bychom to činit začali a protože se nám…, přichází na řadu alternativní způsoby života a sebe terapie, třeba alkoholem. Terapie je drahá a alternativní způsoby života taky. Abychom v sobě přehlušili řev podvědomí, kupujeme si zážitky a hmotné požitky. Abychom sami sebe přesvědčili, že náš život má smysl i když nekonáme to co máme konat, budujeme si náhradní úspěch. Tím si řešíme různé své poruchy, neochoty, lenosti a neschopnosti chovat se normálně. Nevěříte? Tak jděte mezi lidi a pečlivě je pozorujte dostatečně dlouho. Co uvidíte? Sebe.
 
Práce chlupáče spočívá v tom, docílit toho, aby lidi nežili normálně, tj. podle plánu přirozenosti. No, u nás se mu daří. Bylo docíleno, že člověk namísto toho aby se množil, miloval a pracoval, se buďto zabývá kravinami, tráví se jedy, nebo sebou samým a nebo bojuje. Za cokoli a s kýmkoli. Ženy bojují s muži, muži bojují o zdroje, které byly vyplýtvány za účelem naplnění alternativ onoho normálně a děti? Ty potom bojují o život se životem. Chlupáči, dobrý.
 
Nevěříte? Tak se rozhlédněte.
Co je sebevědomí člověka a jak se projevuje? Že žije normálně a naplní smysl a cíl života. To ostatní, méně důležité, jako je majetek, sociální pozice a úspěch v čemkoliv má jako koníčka, ve kterém se tu daří, tu ne. Existuje mnoho filozofií, proč to nejde. Ale jde. Naši předkové to uměli a to bez auta, bez mobilu, bez dluhů, bez sociálního státu. Nevěříte? Tak se podívejte do zrcadla.
.
Zrcadlo
Sitemap