Jako je jeden Bůh, existuje jen jeden kněz.

vytvořil Amairgil

Bude se to zdát neuvěřitelné, ale kněží jsou si ve svém povolání rovni. Liší se pouze stupněm svěcení. Dohady o posloupnosti, předávání atd…., jsou soubojem ideologií té či oné náboženské lidské instituce. Platnost kněze je dána přijetím kněžské pečeti, ať je to farář, šaman, čaroděj,či druid. A musí začít konat službu.

  Důležité a velmi podstatné rozdělení tu přeci jen existuje: dobrý kněz a špatný kněz. Za kněze totiž hovoří  jeho práce. Nicméně i tady platí, dvakrát měř, jednou řež. Některé výsledky ovšem nejdou změřit. A tak, člověče posuzuj spíše to měřitelné a neměřitelné nechme Bohu.

Víte, dobrý kněz se vlastně pozná evolucí. To je další důkaz toho, že evoluce je nástroj Boha.

Po čase se poznají ti, kteří mají okolo sebe skutečné věřící. Ano, tak to asi bude, nemusí být natřískáno, jako nemusí být prázdná svatyně. To, že máme evoluci, je jasný důkaz o tom, že Bůh po nás chce kvalitu. Že by kvalitní kněz okolo sebe shromažďoval kvalitní ovečky?

Ne docela, on je zkvalitňuje, totiž zákon evoluce nutí ke zkvalitňování. Tím chci říct, že kvalitní kněz se pozná také možná podle toho, že chce poznat Boha takového jaký je. Ne uvidět jeho tvář, ale poznat. Pocítit, dotknout se.. Říká se, že Boha se nelze dotknout. Je pevně proniknutý do stvoření. Dotkni se kamenného oltáře a dotkneš se jeho těla. To není modloslužba, to je poznání skutečnosti. Dotkni se stromu, dotýkáš se jeho nepatrné, posvátné živé součásti.…

Když umělecký kovotepec vyrobí krásnou konev, dostal od Boha talent. Neukládá snad tento talent do oné konve? Nestává se skrze umělcovi ruce konev jakousi posvátností? Na to myslete, až si v konvi budete ráno vařit kávu.  Kněz je vlastně průvodce a kvalitní kněz je dobrý průvodce. Tím že nám správně ukazuje směr, tím že nám ukazuje  Boha ne někde v dáli a někdy zítra, ale tady a teď a v naší nejbližší blízkosti, vede nás ke světlu. K tomu světlu, které je na dosah a přece pořád nedosažitelné…. To proto, abychom museli jít.

 

  Kde je vlastně hranice mezi dobrým a špatným knězem? V knězi. Je neměřitelná, ale k jejímu překročení patrně dojde tehdy, když si řekne, že je dobrý kněz a nemusí se dál lepšit.

To platí i pro jiná povolání, třeba pro umělce, řemeslníky, no asi skoro pro každého.

Ale kněz je wizard, průvodce a když sejde z cesty on? Což ti které vede? Oni na něj spoléhají.

 

Je to tak těžké, být Knězem

Sitemap