Inspirace

Vytvořil Amairgil
 
Inspirace je jako řeka,
jednou se hlavou valí,
jindy jako kapka stéká,
tu zas hukot zní z dáli.
Touha ducha je odvěká.
 
To Můza vstoupí sama,
a vůbec se neptá tebe,
ta divá rozevlátá dáma,
tu je uvnitř, pak z nebe,
se zasněženýma očima.
 
Potom jenom tak sedíš,
vodopád žene se tebou,
a před sebe civě, hledíš,
představy berou tě sebou.
Pak zas jak zvonky zníš.
 
Snadné to vůbec není,
kolikrát nemůžeš nic,
letíš a není probuzení,
z říše hvězd a vlasatic,
tvé dílo čeká na zrození.
 
Jen teprve pak co ustane,
ten vír jisker a nápadů ,
smíš vstát a mysli znavené,
úlevu dát , z minut triádu,
pak vypukne dílo překotné.
 
Hlava je cisterna vymytá,
nové vody nápadů je plná,
ta tě pohání do rukou vlitá,
a před tebou idea zrozená,
duše tvou novou práci vítá.
Sitemap