Glomen

Vytvořil Amairgil
Mír v kruhu z hvězd,
vám radostnou zvěst,
snáší na letícím větru.
 
Mír vám běží na vlně,
mír jiskřičky ve víně,
na východě, v krajině.
 
Mír ve zvoncích harfy,
stonku superstrun, též
holubic, letí k oblakům.
 
Mír vám a vonící zemi,
s vlnami zlatých klasů,
mír ať je s vámi všemi…
                       …mír mezi miliony hlasů.
.

Sitemap