Dobrý král Václav z lidu Sídhe

Vytvořil Amairgil
 
Mystérium svatého Václava. Kolika tajemstvími a kolika legendami je tento král českých světců, kníže a vévoda opředen? Naše národní identita jakoby se opírala o tento příběh. Co pro nás znamená dnes?
.
.
Pohledů může být mnoho, ale podívejme se na něho s živou mystikou. Je velmi zajímavé, jakou kulturní sílu má mystický dobrý král Václav mezi novodobými umělci. Často je opěvován a jsou o něm točeny filmy. Je inspirativní. Neznamená to ale, že je přítomen pouze mediálně. Dobrý král Václav je živý a nebe i země jsou plny jeho slávy. Jaký je světec Václav? Lze soudit, že je především spojnicí času. Minulost, přítomnost i budoucnost se v něm prolínají v jednotnou spirálu časoprostoru a těch mnoho bodů svatováclavské úcty tvoří síť mystického přediva, které je živé. Jak se něco takového může vůbec stát?
.
.
To v dávné historii se kralevici Václavovi dostalo převeliké pocty, která od úsvitu věků náleží králům. Byl nastolen trojjedinou iniciací, která prošla oponou reality skrze časoprostor. Bylo to na přímluvu sv. Ludmily, jeho babičky. Kralevic Václav byl pokřtěn, pomazán jako kníže a král a navíc zasvěcen na starém kamenném kruhu na břehu Vltavy, který byl objeven teprve nedávno. A tak se stal synem krále, králem a vstoupil do světa nesmrtelných Sídhe. Závist to vyvolalo převelikou a proto byl zavražděn. On ale nemohl zemřít. Stal se svatým pilířem naděje dětí praotce Čecha a stanul v čele mystického vojska aes Sídhe - Blanických rytířů. To proto ten kamenný kruh. Žádný král, který kdy přišel po něm, neměl už takovou sílu. Svatý Václav, "Rex Aeternus", je po všechny věky dědicem země Bójů. Neboť ti, kteří z pradávných prvních odešlých sídlí v Sídu Blaníku, mají jej v čele.
.
.
Mystika svaté Ludmily je velmi silná. Byla sama za života natolik ve spojení s Bohem a plnila jeho vůli, když zajistila, že se kralevic Václav stal knížetem a králem trojího lidu? Křesťanů, pohanů i nesmrtelných Sídhů.
Sitemap