Divotvorný hrnec Karhany

Vytvořil Amairgil

Jsi tu od počátku světa,

vůně Tvá s větrem přilétá,

vyvěrá z Tebe pramen života,

Tvá náruč je svatá, svatá, svatá.

 

Ti, co na tobě žijí, Tebe volají,

s párem koní, s jarem, Tebe orají,

s mladým stromkem vsazeným zmlazují,

s knězem ve svatyni modlitbou ctí a vzývají.

 

Z Tvého poprsí s létem přilétá,

svatý duch našeho skrytého světa,

tvá svatba nám zvěstuje příchod léta,

zpívejte děti Karhany, Naše Matka je oseta.

 

Sun, suin, kosy zvoní a zpívají,

Ječmínka s klasy zlatými skládají,

jeho zlaté vlasy cepníci ve stoje stloukají,

tělo jeho, chléb náš vezdejší, ženy připravují.

 

Na Tvém těle, na poli rodném,

v jabloňovém sadě tak plodném,

sklízejí s radostí v údělu dědíčném,

Tvé děti, Karhano,  Tebou živeném.

 

Když  pak pláštěm svým mlhavým,

zahalíš se magickým oparem stříbrným,

požehnání všem, zní světem  trojjediným,

k večeři spolu s minulýmí za stolem prostřeným.

 

Tvá koruna vztyčených kamenů,

voda Tvá živá, co vytéká z pramenů,

ty jsi Ta která nás živí ve svém jménu,

potom co Tvá hlava zbělá, dáš Boha světu našemu.

 

Královno kotle zrození,

znáš tajemství všeho klíčení,

vřeteno třímáš věčného proměnění,

Panno, Matko a Stařeno…

                  … v divotvorném kotli Karhany naleznu tři kapky vědění.

 

Věnováno na výstavu Lughnasad 2OO7.     

 

 

 

 

 

Sitemap