Čtyři obrazy z veliké svatby

Vytvořil Amairgil
 
Stromy se oblékly do zeleného rukávu,
aby nám ptáci přinesli z nebes zprávu,
Matka Země je nevěsta v květném hávu,
na třikrát andělské chóry troubí tu slávu.
Kdo panenskou Matku Zemi si namlouvá,
aby   na svatyních kněz co slávu promlouvá,
poklonil se Zemi co se z jara vůní nadouvá,
chystá se svatba veliká, slavnost Beltainová.
 
Noc
Na nemetonu tmavá je tma tmoucí,
a modrá aura z kamenů se linoucí,
se září měsíce se tajemně mísící,
vidět je na oltáři Elfí harfu stojící.
Do zlatých strun světlo Luny se vplétá…
 
Ráno
Tu prořízl tmu první paprsek světla,
aby se nit zlatá do strun harfy vpletla,
ta kapka rosy po struně tiše slétla,
svatební holubice bílá na Harfu přilétla.
V zobáku ratolest zásnubní, duhu světla…
 
Den
Zvedl se vítr, na nemeton přišel lkát,
harfa magická sama začala hrát,
Slunce si Zemi počalo namlouvat,
ptáci to nestačí trylkem svým vyzpívat,
na nemetonu se svatební hosté už schází…
 
Večer
Haj velekněz zažehl pochodní oheň slavnostní,
začíná svatba roku, obřad obětní a svátostní,
za zvuku Panovy flétny a Elfí harfy co Božsky zní,
Slunce si Zemi k oltáři z kamenů co nevěstu přivádí.
Zapalte veliké ohně na kopcích, Bytosti křepčí a dovádí….
 
věnováno Karhanovi, staviteli Harf
Sitemap