Anděl kosmických strun

Vytvořil Amairgil
 
Tvoje nádherné kmitání proniká mi do duše,
to Tvé ruce od srdce rozezní struny kosmu.
Anděli s harfou co zni labyrintem schodiště.
 
Od země vzhůru do nebe, jak anděl na kůru,
rezonuješ všem lidem dobré vůle, jako víla,
rozpustile, struna za strunou, vibrují ti čile.
 
Anděli Magdo žehnej nám strunou své harfy,
Tobě přeji, život, zdraví a štěstí. Vždyť Ty,
Koruno, sesíláš na nás požehnání do svítání.
 
Jako ta zářivá svíce, světlem svým otevíráš,
petlice našich srdcí. Co přát Tobě, více tónů,
do hlasu andělských zvonů, zdraví víc štěstí.
 
Jsi jako světice z hvězd a chrámová vibrace,
září v jiskřeTvých očí. Srdce všem poskočí,
radostnou zvěstí Tvé práce, úsměvu Tvé líce.
 
Po hvězdách vlasatice letí v radosti svých dětí,
třeba uvidím jednu padat, tak možná ji chytím,
potom napořád, bude snad Tobě hvězda zářiti…
 
                    …Anděli kosmických strun zníš stromům do korun.
 
Věnováno Magdě k svátku.

Sitemap